Blog

Wijsheid

Wijsheids-training, wat is dat? 

Een vriendin keek wat sceptisch naar onze website. Jullie noemen de training een wijsheids-training, dat suggereert dat jullie zelf wijs zijn. ‘Is dat niet een beetje arrogant?’ vroeg ze.  Een terechte vraag, waar ik eigenlijk nog niet bij stil had gestaan. Ik wil mezelf zeker nog niet wijs noemen. Wat ik wel doe is dat ik een pad naar wijsheid loop. 

Wijsheid

Wijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen, aldus Wikipedia. Hier komt nogal wat bij kijken: een uitstekend waarnemingsvermogen, visie, onpartijdigheid, zelfkennis, compassie en het vermogen voorbij de grenzen van het zelf waar te nemen. Wijsheid gaat voorbij het denken en voorbij woorden. De werkelijkheid wordt op een holistische manier ervaren.

Hoe word je wijs van Tao training?

 Tao Training kent zeven inwijdingen, die je je stap voor stap eigen maakt. Deze leiden uiteindelijk tot een niveau van inzicht dat ik me op dit moment nauwelijks kan voorstellen. Ik heb de eerste eerste inwijding de afgelopen 9 jaar getraind, en ben recent begonnen aan de tweede. Ik ben dus eigenlijk net een beetje op weg. Toch heb ik al veel geleerd dat naar mijn idee bijdraagt aan wijsheid. Ik geeft nu drie voorbeelden van technieken die je helpen wijzer te worden en waar we in de training mee aan de slag gaan. 
 

De I-Kracht: de eerste stap naar wijsheid.

In Tao Training verbinden we hoofd, hart en lichaam door middel van de I-kracht. Dit helpt je om meer bewust te worden van wat er in je lichaam gebeurt op fysiek, energetisch en mentaal niveau. Met het trainen van de I-kracht beginnen we al in de eerste les. Na een paar weken gaan we van start met het kalmeren en balanceren van emoties met behulp van de vijf helende klanken. Beide technieken helpen je je innerlijk beter waar te nemen, maar ook wat er om je heen gebeurt. Je voorkomt onnodige stress, wordt minder reactief en je krijgt een ruimere en minder gefragmenteerde perceptie van de werkelijkheid. 
 

Parelbewustzijn: de tweede stap naar wijsheid.

In de tweede module maken we in ons lichaam een kern van neutraal bewustzijn: de parel. De parel kun je gebruiken als een krachtig rustpunt, waarnaar je altijd kunt terugkeren en je een solide basis geeft om waar te nemen en beslissingen te nemen. Dit parelbewustzijn vormt de kern van de eerste inwijding van de Tao training. 
Andere aspecten van de training zoals krijgskunst en heelkunde en de fysieke oefeningen zijn bedoeld als ondersteuning van het ontwikkelen van het parelbewustzijn. 
 

Wat zijn de effecten van het trainen?

Na negen jaar trainen van de eerste inwijding, van parelbewustzijn, merk ik dat er zich kleine en grotere verschuivingen hebben voorgedaan in de manier waarop ik in het leven sta. Mijn bewustzijn is verruimd. Ik ben rustiger, gezonder en neem beter waar. De training staat hierbij natuurlijk niet op zichzelf. Hij zet een vliegwiel in beweging dat effect heeft op andere aspecten van het leven zoals werk, relaties, hobby’s en gezondheid. Het is aan jou om op zoek te gaan naar een goede samenhang tussen de training en andere aspecten van je leven. Dat is niet altijd makkelijk en verloopt met horten en stoten. Ik merk bij mezelf dat dat proces nu in gang is gezet. Het maakt me gelukkiger en in alle bescheidenheid ook een beetje wijzer. 

 

Jan-Peter Mout