Blog

De vijf helende klanken

De Vijf Helende Klanken

Taotraining is een wijheidstraining. Wijsheid vraagt om genadeloze weldenkendheid en compassie. Deze helpen je weer je lotsbestemming te vinden en om voortreffelijk te handelen. De eerste stap om tot compassie en weldenkendheid te komen is het bereiken van emotionele balans. De vijf helende klanken zijn een belangrijk hulpmiddel om emoties te balanceren en een begin te maken met  detraumatiseren.

De helende klanken zijn net als andere Taoistische technieken het resultaat van observatie van de natuur, het menselijk lichaam, deductie en experimenten. Sommige van deze waarnemingen werden gedaan door helderzienden. Zij konden energie (chi) in het lichaam waarnemen en zagen hoe deze energie bij veranderende emoties veranderde in kwaliteit en hoe deze zich in het lichaam verplaatste. Emoties en hun residuen huizen deels in de organen. Deze observatie is ook onze cultuur niet vreemd, zoals blijkt uit uitdrukkingen als iets op het hart of op de lever hebben. De oude Tao meesters en hun sjamanistische voorgangers constateerden een verband tussen specifieke emoties en organen. Emotionele en fysiologische processen werden vervolgens gekoppeld aan de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze corresponderen respectievelijk met de seizoenen winter, lente, zomer, nazomer en herfst en met de kleuren blauw, groen, rood, goud-geel en wit.

Emotionele balans ontstaat als de trilling van deze emotie overeenkomt met de kwaliteit van het element als dat in balans is. Daarnaast moet de energie de juiste kant op stromen. De elementen zijn hierbij richtinggevend. Water voedt hout, hout, vuur, vuur aarde, aarde metaal en metaal voedt weer water. Een element in Taoistische filosofie is veel meer dan een scheikundige kwaliteit. Het is een energetische fase, waarbij je energie als trilling kunt zien. Bij de nieren die overeenkomen met het element water hoort bijvoorbeeld vocht, koelte en een diep blauwe kleur. De emotionele spanningsboog in je nieren komt overeen met het spectrum tussen angst en zachtmoedigheid / innerlijke vrede. De achterliggende emotionele drijfveer de behoefte aan veiligheid. 

De helende klanken zijn bij uitstek een techniek die psyche en lichaam op een integrale manier benadert. Het proces is zowel fysiek als mentaal. Uiteindelijk is deze combinatie de enige effectieve manier om trauma aan te pakken. Organen en hersenen zijn verbonden met de zwervende zenuw. Na het ruggenmerg is dit de grootste zenuw in ons lichaam. Op iedere baan van hersenen naar organen heeft deze zenuw 9 banen van organen naar hersenen. Je hersenen kunnen weten dat een emotie niet rationeel is. Als het orgaan waar deze emotie huist dat niet ervaart blijft het signaal dat iets niet in orde is in je systeem rondspoken.

De helende klanken komen oorspronkelijk voort uit het sjamanisme. Voor ieder orgaan is er een klank. Deze maak je zonder het gebruik van stembanden. Ze zijn dus subvocaal. Ze brengen het orgaan in trilling, waardoor het gaat ontgiften. Dit kunnen fysieke afvalstoffen zijn maar meestal gaat het om energetische ballast. Iemand die te vaak bang is geweest en deze emotie niet goed heeft verwerkt verzamelt angst in de nieren. Deze organen kunnen hierdoor te gespannen zijn. Met behulp van de klank kan het orgaan deze energie loslaten en zich vervolgens vullen met zuivere gebalanceerde energie. Het orgaan ontspant zich en er ontstaat ruimte. Bij de klanken horen ook ondersteunende bewegingen die we in de training toepassen.

Iedereen ervaart de effecten van de klanken anders. Vaak werken ze kalmerend en ontspannend. Je kunt ook warmte of juist koelte in de organen ervaren. Het is een prima oefening voor het slapen gaan. Misschien val je tijdens het maken de klanken al in slaap. Het resultaat op langere termijn is emotionele balans en welbevinden.

Jan-Peter Mout