Blog

Embodiment

Op welke manier ken ik de gedaanten van de verheven menigte?

Door dit hier – mijn eigen lichaam.

Lao Tze, Tao Te Ching

Je lichaam gebruiken om de werkelijkheid te leren kennen is een belangrijke Taoïstische techniek. Zo binnen, zo buiten. Je lichaam wordt gezien als een afspiegeling van de kosmos. Het is daarom in de Taotraining belangrijk om goed contact met je lichaam te hebben. De Taoïstische werkelijkheid bestaat uit een uiterlijk landschap en een innerlijk landschap. Het uiterlijke landschap is de tastbare 3d werkelijkheid. Zowel aan de binnen als de buitenkant. Het innerlijk landschap omvat de ontastbare sensaties, gedachten en beelden.

In onze cultuur wordt veel waarde gehecht aan het uiterlijk landschap. “Meten is weten” is een veel gebruikte uitdrukking. Met het innerlijk landschap hebben we meer moeite. Zolang we er woorden aan kunnen geven, gaat het nog wel. Het gebied buiten woorden, zoals intuïtie en de meer subtielere gevoels- en beeldwereld zijn voor de meeste volwassenen moeilijk toegankelijk. 

Innerlijk en uiterlijk landschap zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Trauma wordt in de cellen van het lichaam opgeslagen en interacteert vervolgens met de gedachtenvorming in de hersenen. De zogenaamde zwervende zenuw verbindt de ingewanden en de hersenen. Voor iedere baan van hersenen richting organen zijn er negen in de tegengestelde richting. Als de hersenen van iemand met trauma het lichaam gerust willen stellen werkt dat niet want het tegenover het signaal van geruststelling staan er negen dat iets niet pluis is. Als je een gezond en creatief leven wilt leiden, helder wilt denken en voelen, is het daarom cruciaal niet alleen orde in je hoofd te stellen maar ook elders in je lichaam. Je wilt de balans tussen hoofd en lichaam herstellen.

Dit is niet zo makkelijk. Zoals gezegd, is er trauma in het lichaam opgeslagen. Soms is dit trauma niet alleen van jou , maar heb je het als klein kind van je ouders overgenomen, die dat weer van hun ouders hebben overgenomen. Het innerlijk landschap is voor veel van ons een duistere plek van pijn en verwarring. We vluchten daarom in ons hoofd. Het lichaam en innerlijk landschap is echter ook een bron van genot, creativiteit en wijsheid. Door in je hoofd te leven vermijd je de pijn, maar als gevolg daarvan geniet je minder, denk je minder helder en ben je minder creatief.

In de Taotraining herstellen we op een veilige manier het contact met het innerlijk landschap. Doormiddel van fysieke oefeningen (qi gong) en meditatie maken contact met onze organen en gaan de energie voelen die door het lichaam stroomt. Stap voor stap wordt het lichaam schoner. Blokkades worden opgeheven en voorzichtig gaan we aan de slag met de in het lichaam opgeslagen trauma’s. Het innerlijk landschap opent zich en wordt geordend, net als eerder het uiterlijk landschap. We worden steeds vertrouwder met de sensaties in ons lichaam en uiteindelijk kunnen we ons lichaam, zoals Lao Tse in de Tao Te Ching beschrijft, gebruiken als een bron van wijsheid.

Jan-Peter Mout